Verticaal groen voor Bib Permeke

De stad start een proefproject op het De Coninckplein om meer verticaal groen in een grijs stukje binnenstad te realiseren. Via een innovatief modulair systeem profiteert de buurt het hele jaar mee van de positieve effecten van de vergroening.

In de stad is het groen immers een kostbaar goed. Door de verstedelijking wordt de ruimte voor groen steeds kleiner. Daarom zijn we op zoek gegaan naar oplossingen om op een andere manier groen in de stad te brengen. Om dit te realiseren in de binnenstad starten we een proefproject met verticaal groen aan de gevel van Bibliotheek Permeke aan het De Coninckplein.

De verticale tuin bestaat uit een draagstructuur met voorbegroeide plantbedden. Zo krijgt de gevel vanaf de eerste dag een volgroeide wand. Daarbij komt een vanop afstand gestuurd irrigatiesysteem dat via sensoren continu parameters als temperatuur, bevloeiing, voeding en vochtgehalte monitort.

De draagstructuur is modulair opgebouwd met herbruikbare materialen. Zo kunnen onderdelen afzonderlijk gerecycleerd worden op het einde van de levensduur.

De realisatie van dit bijkomend groen zorgt voor een schonere lucht, verlaagt het de omgevingstemperatuur doordat zonlicht geabsorbeerd wordt, reduceert het omgevingsgeluid tot 41%, absorbeert het regenwater en bevordert de leefomgeving voor vogels, vlinders en insecten. Om de biodiversiteit extra te stimuleren worden er ook nestkasten en insectenhotels geïntegreerd. 

De planten in de wand zijn gekozen op basis van hun eigenschappen om te groeien in verticale groeiomstandigheden. Dit houdt in dat ze goed aarden in een verticale groeistand en in het (micro)klimaat van een gevel. De plantensamenstelling van de wand zal bovendien bestaan uit minimum 60% planten die wintergroen zijn. Zo blijft de wand ook in de winter een groene aanblik hebben en kan het zijn rol als ecologische wand en vanger van fijn stof  vervullen. In het totaal zullen er 16 verschillende plantensoorten verwerkt zijn in de groene gevel.

Tot slot wordt in de structuur ook ruimte voorzien voor insecten zoals vlinders.

Binnen 3 maanden zou de groengevel er moeten zijn. Met dit project wil de stad ook een voorbeeld en inspiratiebron zijn voor burgers en bedrijven.