Vernieuwde aanpak voor een proper Antwerpen

In de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort in Antwerpen lanceren we een nieuwe sensibiliserende communicatie. Geen stadsbrede campagnes meer, wel een geïntegreerde aanpak op maat van de buurt en afgestemd op specifieke afvalproblemen. Zo werken samen met iedereen aan een propere stad! 

In het verleden kozen we voor onze propercampagnes altijd voor een stadsbrede aanpak. We hebben echter gemerkt dat die stadsbrede campagnes geen blijvende mentaliteitswijziging veroorzaakten. Daarom kiezen we nu voor wijkgerichte communicatie, op maat van elke straat, wijk of buurt en volgens thema en doelgroep. Dit het hele jaar door en op verschillende plaatsen in de stad.

Affiches en borden

Wat betekent dit concreet? Als een buurt vooral last heeft van hondenpoep, dan zullen we daar sensibiliseren met deze hondenpoepaffiches en -sandwichborden. Is er een probleem van sluikstort, dan doen we hetzelfde met speciaal daarvoor voorziene infoborden.

Met diezelfde affiches en borden sensibiliseren we ook op onze begraafplaatsen en in onze pop-up containerparken. Ook papiermanden waar veel afval naast staat en nieuwe of verplaatste papiermanden zullen we vanaf mei voorzien van deze mooie slogan “Antwerpen houdt van propere straten”.

Stickers met diezelfde boodschap worden ook via het foot in the door systeem bij mensen aan huis bezorgd. Dat betekent dat een buurtvrijwilliger langsgaat om even te polsen hoe belangrijk propere straten voor de inwoners zijn en of ze daar misschien ook actief aan willen meewerken.

Omdat we alle Antwerpenaren willen bereiken, werken we met zo weinig mogelijk tekst en zoveel mogelijk iconen.

Een pluim voor buurtvrijwilligers

We geven ook heel bewust buurtvrijwilligers een plaats op onze affiches. Met onze gezichtencampagne willen we mensen uit de buurt een stem geven. Mensen zijn immers veel sneller geneigd om hun gedrag aan te passen wanneer ze worden aangesproken door iemand uit hun omgeving dan door een wildvreemde.

Maar het blijft niet bij communicatie alleen. We gaan voor een integrale aanpak op maat van de wijk: we zullen ook  regelmatig metingen uitvoeren; vooraf, tijdens en na onze acties en waar nodig zullen we uiteraard bijsturen.

Boetes sluikstort en zwerfvuil

Om zwerfvuil en sluikstort te handhaven, werken we samen met andere stadsdiensten om ervoor te zorgen dat op hotspots regelmatig toezicht gehouden wordt en controles worden uitgevoerd, met eventuele boetes tot gevolg. Sluikstorten kan leiden tot een boete van 350 euro en als het van minister Joke Schauvliege afhangt, zullen de boetes in de nabije toekomst zelfs nog verhogen. Want een propere stad, dat is een gedeelde verantwoordelijkheid.