Tewaterlating van asurnen aan de Scheldekaai mogelijk

Antwerpen is de eerste stad in Vlaanderen waar bewoners asurnen van overledenen te water kunnen laten vanop de oever van een rivier. De stad voorziet vanaf eind november op de kaai achter het Loodswezen aan de Schelde in een infrastructuur voor de tewaterlating. Het blijft daarnaast ook mogelijk om van op een boot op de Schelde een biologisch afbreekbare asurne te water te laten. De site werd op dinsdag 21 november ingehuldigd, samen met stadsdichter Maarten Inghels.

Het Antwerpse stadsbestuur keurde in mei van dit jaar het besluit goed om asbezorgingen op de Schelde mogelijk te maken. Bewoners konden er toen al voor kiezen om dit via een boot op het water doen. De stad maakt het nu ook mogelijk om afscheid te nemen van op de oever en komt zo tegemoet aan de wens van vele Antwerpenaars om na het overlijden verbonden te blijven met de rivier. Ook niet-Antwerpenaars kunnen bovendien zonder bijkomende heffing van belasting op lijkbezorging van de infrastructuur gebruik maken.

Een half ingesloten ingerichte locatie achter het Loodswezen

De plaats waar men de biologisch afbreekbare urnen veilig te water mag laten, situeert zich achter het Loodswezen. De locatie kwam na onderzoek als beste uit de bus door haar half ingesloten ligging. Daardoor kunnen nabestaanden in een intieme sfeer afscheid nemen van hun dierbaren. De site ligt bovendien naast het herdenkingsmonument voor gesneuvelde zeelieden, waardoor ze ook een symbolische betekenis heeft.

Om de locatie veilig en toegankelijk te maken, legt stad Antwerpen een terras aan met hekwerk en zitbanken. Voor de verdere inkleding van de afscheidsceremonie zorgen een scheepsbel en een vlaggenmast waaraan bijvoorbeeld een verenigingsvlag kan gehesen worden. De stad voorziet voor het afscheidsmoment ook in een meerpaal op de locatie om de biologisch afbreekbare urne op te leggen. Belangrijk is wel dat er geen bloemstukken of souvenirs blijven liggen. Losse bloemen, bijvoorbeeld rozen, mogen wel mee in de Schelde geworpen worden, bloemstukken of plastic bloemen niet.

Een kantelsysteem voor de tewaterlating van op de kade

De stad voorziet in een eenvoudig systeem waarmee de nabestaanden een biologisch afbreekbare urne in de Schelde kunnen kantelen. Ze leggen hiervoor de urne met de assen op een plaat bevestigd aan een stang. Door de stang te draaien, kantelt de urne vervolgens in het water. Als alternatief voor de klassieke urne, is het ook mogelijk gebruik te maken van een enveloppemodel, waarbij de assen in een composteerbare enveloppe te water wordt gelaten.

Reserveringsysteem

Om te vermijden dat meerdere families op hetzelfde uur aan de kade staan om een urne te water te laten, voorziet de stad in een reserveringstool. Het systeem houdt rekening met hoogtij en laagtij. Zo kan er enkel in de uren rond de hoogste stand van het water een afscheidsmoment doorgaan. Dit is om te voorkomen dat het water te laag staat en de urnen stuk zouden gaan door een te diepe val. Zowel begrafenisondernemers als burgers kunnen een reservatie maken. Een reservatie maken, kan via www.antwerpen.be/AfscheidAanDeSchelde.