Stad lanceert campagne over maximumgewicht van restafvalzakken

Vandaag start de stad Antwerpen een campagne die bewoners aanspoort om hun afval correct aan te bieden en hun restafvalzakken niet zwaarder te maken dan het maximaal toegelaten gewicht van 7,5 kg. Hiermee toont de stad respect voor de afvalophalers en vraagt ze de bewoners een steentje bij te dragen voor een propere buurt.

Door weer en wind halen zo’n 350 afvalophalers dagelijks duizenden zakken op in de stad. Voor restafval komt dat neer op gemiddeld 13 ton per ronde. De afvalophalers geven aan dat de restafvalzakken vaak te veel wegen. Tijdens een ophaalronde tillen ze ruim 6 ton per persoon. Dat maakt hun werk letterlijk zwaar en heeft een impact op hun gezondheid. We willen de Antwerpenaars dan ook vragen om hun restafvalzak niet te zwaar te maken. 

Het maximumgewicht van de restafvalzakken is ergonomisch bepaald en door de stad vastgelegd op 7,5 kg om de rug van de afvalophalers te sparen. Bovendien scheuren de zakken zo minder snel, waardoor er minder zwerfvuil is en de buurt properder blijft.

Ambassadeurs op huisvuilwagens        

Op de restafvalzakken staat al de boodschap om ze niet zwaarder te maken dan 7,5 kg maar de stad Antwerpen wil hier nog meer de nadruk op leggen. Drie Antwerpse afvalophalers zijn vanaf nu als ambassadeurs van de campagne dagelijks te zien in het straatbeeld. Op 30 huisvuilwagens komt hun uitvergrote foto, samen met de slogan ‘7,5 kg in de zak, tillen we met gemak’. Zo tracht de stad burgers bewust te maken van het maximumgewicht en hen meteen te bedanken voor hun inzet om dit gewicht te respecteren.

Vergelijken met huishoudelijke artikelen

Burgers hoeven niet met hun restafvalzak op een weegschaal gaan staan om te weten hoeveel die weegt. Wat ze wel kunnen doen, is het gewicht van de restafvalzak vergelijken met alledaagse, huishoudelijke artikelen. Zo moet de zak minder wegen dan 6 flessen water van anderhalve liter en mag hij iets meer wegen dan een zak aardappelen van 5 kg.

Deze kleine inspanning is niet enkel een vorm van waardering, maar bewoners dragen zo zelf ook bij aan een properdere buurt. Een correct aangeboden restafvalzak zal immers minder snel scheuren.