Stad doet aan autodelen

De stad Antwerpen start met een proefproject voor het delen van haar stedelijke wagenpark met bewoners en bezoekers. Zo willen we met autodelen de parkeerdruk mee helpen verminderen en de omschakeling naar duurzame, alternatieve transportmiddelen stimuleren. We gaan hiervoor in zee met cambio autodelen en met Bolides.

Vanaf 11 september kunnen burgers al 2 dienstwagens van de stad Antwerpen gebruiken. In de loop van de maand komen er nog 11 bij. Via autodelen investeert de stad zo verder in een duurzaam mobiliteitsbeleid. 12 wagens van het stedelijk wagenpark worden ingezet na de kantooruren en op verschillende locaties (aan het districtshuis van Deurne, het Hessenhuis en Den Bell). Een 13de (elektrische) wagen aan het EcoHuis wordt zelfs tijdens en na de kantooruren gedeeld. Hiermee schakelen we een versnelling hoger naar een gedeelde mobiliteit. Door ons eigen wagenpark te delen, geven we alvast het goede voorbeeld én kunnen we voortaan onze auto’s veel efficiënter inzetten. Bovendien geven we gebruikers de kans om ook eens een hybride of elektrische wagen te testen.

Om het autodelen vlot te laten verlopen, gaat de stad Antwerpen in zee met 2 partners. Ze selecteerde cambio autodelen en Bolides om voor een proefperiode van 12 maanden dienstwagens van de stad te delen met burgers. Bij een positieve evaluatie kan een overeenkomst tot 3 jaar en een uitbreiding volgen. De proefperiode start op 11 september. Om van het aanbod gebruik te maken, kunnen geïnteresseerden zich aansluiten bij cambio en/of Bolides.

Cambio autodelen

Cambio autodelen is marktleider op vlak van autodelen en heeft inmiddels meer dan 3300 leden in Antwerpen. Zij hebben meer dan 160 cambio deelauto’s ter beschikking, met 70 ophaalpunten verspreid over de stad. Dankzij dit proefproject kan cambio extra 12 dienstauto’s van de stad aanbieden aan haar leden buiten de kantooruren en bovenop het reguliere cambio-aanbod. Het gaat om 1 wagen aan het districtshuis van Deurne, 2 aan het Hessenhuis en 9 in de parking Den Bell. Deze bijkomende service biedt niet alleen benzinewagens, maar ook hybride, elektrische en aardgaswagens. Daarmee zal het aanbod voor de cambio-gebruikers niet alleen toenemen, maar zullen (bestaande en nieuwe) gebruikers ook de kans hebben ervaring op te doen met deze alternatief aangedreven wagens. De dienstwagens van de stad Antwerpen zullen volledig geïntegreerd worden in het cambio-aanbod zodat ze ook gereserveerd kunnen worden via de cambioApp, website en telefooncentrale.

"Het delen van het stedelijke wagenpark met de inwoners is een win-winsituatie. De stad gaat efficiënter om met haar wagenpark, het autodeelaanbod in de stad wordt versterkt 's avonds en in de weekends, net het moment waarop inwoners die aan autodelen doen behoefte hebben aan een auto", zegt Geert Gisquière van cambio autodelen.

Bolides

Bolides nv krijgt de elektrische dienstwagen aan het EcoHuis (Borgerhout) ter beschikking. Niet alleen na maar ook tijdens de kantooruren kunnen burgers deze wagen reserveren. De organisatie trekt de kaart van innovatie. Zij zetten in op hun nieuwe platform ‘Wizkey’ om verschillende groepen gebruikers met verschillende vloten te verbinden. Ze onderzoeken ook hoe elektrische wagens zo efficiënt mogelijk in een deelsysteem gebruikt kunnen worden. Zo kan de elektrische dienstwagen gereserveerd, ontgrendeld en opgestart worden via de smartphone. Dit gebeurt via dezelfde app die toegang geeft tot meerdere wagenparken van verhuurbedrijven, dealerships, privébedrijven enzovoort in diverse steden en gemeenten. Het opvolgen van de laadstatus van de wagen gebeurt op dezelfde manier.

Green Deal Gedeelde Mobiliteit

Dit autodeelproject kadert in de Green Deal Gedeelde Mobiliteit van de Vlaamse overheid. Met deze vrijwillige overeenkomst wil de Vlaamse overheid gedeelde mobiliteit in versnelling brengen met de focus op autodelen, carpoolen en fietsdelen. Door met alle partners acties te ondernemen en obstakels aan te pakken, willen zij bewoners in Vlaanderen een maximale toegang bieden tot alternatieven voor het autobezit. Meer info op www.gedeeldemobiliteit.be.

Voor meer info kunnen geïnteresseerden terecht op www.cambio.be en www.bolides.be