Peperbus stap dichter bij herbestemming

De stad en het bisdom Antwerpen lanceerden, op vraag van de plaatselijke kerkraad, begin oktober een marktverkenning waarin ze op zoek gingen naar een nieuwe bestemming voor de Sint-Jan-Evangelistkerk in Borgerhout (‘de Peperbus’). Zeven geïnteresseerden dienden een voorstel in tot herbestemming. 

Tot 15 december konden geïnteresseerden een voorstel tot herbestemming indienen. AG VESPA ontving zeven zeer diverse voorstellen. Met de marktverkenning wilde AG VESPA, het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoedbeheer en stadsprojecten Antwerpen, kennis inwinnen op de markt.

Kandidaten moesten een financieel zelfbedruipend plan met een maatschappelijke meerwaarde kunnen voorleggen, omdat de Peperbus ook met zijn nieuwe invulling toegankelijk moet blijven voor het publiek, zonder dat de parkeerdruk in de buurt toeneemt. Maar bovenal moet het monument in zijn eigenheid bewaard worden.

Interessante voorstellen

De voorstellen gingen van een commerciële invulling, kantoren, recreatie en educatie tot een mix van functies. De kandidaten hielden rekening met de vooropgestelde vereisten: de buurt en de publieke toegankelijkheid van het gebouw vormen de rode draad in alle voorstellen. Zo kunnen we van deze kerk een plek met meerwaarde voor de buurt maken.

Op basis van de informatie van deze marktverkenning zal AG VESPA begin 2018 een open oproep uitschrijven voor een erfpacht met specifieke randvoorwaarden. Kandidaten moeten een financieel voorstel en een projectvoorstel indienen. Via deze open oproep willen de stad en het bisdom Antwerpen een kandidaat vinden voor de herbestemming van de Peperbus.

Sint-Jan-Evangelistkerk

De Sint-Jan-Evangelistkerk is een grote neoromaanse kerk uit 1887-1890. De kerk is een beschermd monument en is momenteel in gebruik als parochiekerk. Ze is opgenomen in het Parochiekerkenplan 2016, en is een van de pilootstudies waarbij een nieuwe bestemming gezocht wordt voor het gebouw. Als die gevonden wordt, is het bisdom bereid het kerkgebouw aan de eredienst te onttrekken.