01
feb

Samen voor duurzame en groene stad!

 

Het bestuursakkoord is het canvas waarbinnen ik werk en een deel is al ingekleurd. Ik krijg nu de mogelijkheid om het verder af te werken, zo leg ik in het krantenartikel uit. Ik heb voor mezelf prioriteiten vastgelegd: werken aan een duurzame, groene en slimme stad. En de krant pikte drie speerpunten uit: verticaal groen, een duurzaam wagenpark en pop-upcontainerparken.

Verticaal groen

Sinds het begin van de legislatuur verdwenen er 1.000 bomen, maar kwamen er ook 10.000 bij. Alleen is de ruimte beperkt om nog meer groen aan te leggen. Sommige straten zijn te smal voor bomen, dus moeten we onze blik verticaal richten. Ik denk aan geveltuinen. Aan de administratie heb ik gevraagd om te kijken welke mogelijkheden er nog zijn voor grootschalige projecten. Een aantal zaken kan de stad zelf doen, zoals het beplanten van de zuilen van de luifel boven het Theaterplein, of op het binnenplein van het administratief ­centrum Den Bell. Het zijn ingrepen die bewoners al een heel ander gevoel zouden geven in hun stad. Meer groen is belangrijk. Het helpt inzake fijn stof, de waterhuishouding en de bestrijding van hitte-eilanden.

Duurzame vloot

Van het stedelijke wagenpark - zo'n 1.168 voertuigen - rijdt momenteel 30% elektrisch of op aardgas (CNG). Daarnaast zijn er 807 voertuigen op diesel en 173 op benzine. De stad Antwerpen koopt voortaan alleen nog groene wagens aan. Alleen bij zeer goede argumenten kan er nog een benzinewagens worden gekocht. De prijs mag niet langer het doorslaggevende argument zijn. We willen als stad niet alleen het goede voorbeeld geven, maar ook de maatschappelijke tendens naar groene wagens versnellen. Het doel is om tegen 2020, bij de uitbreiding van de lage-emissiezone, alleen nog groene wagens en vrachtwagens te hebben. 

Rondtrekkend containerpark

De straten proper houdt blijft een van de grote uitdagingen. Daarom lanceer ik het idee van een rondtrekkend pop-upcontainerpark. Het gaat om afval waarvoor mensen niet noodzakelijk naar onze containerparken gaan, zoals batterijen of snoeihout. Dat kan seizoensgebonden zijn. Tijdens de periode waarin mensen hun bomen snoeien, zouden ze naar het pop-upcontainerpark in hun buurt kunnen om het snoeiafval te laten verhakselen. De bewoner kan het dan weer meenemen om te gebruiken in de tuin. Dit initiatief helpt mensen die bijvoorbeeld klein wonen of geen auto hebben.

Categorie: 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr

Nieuwsbrief