Nieuwe sorteerstraten uitgesteld tot 2019

Inwoners van Berchem en Borgerhout buiten de Ring zouden vanaf 1 januari 2018 met hun afval naar sorteerstraten moeten. Dat wordt met een jaar uitgesteld. Toch plant de stad in de wijk Groenenhoek en op het Eilandje de komst van 250 ondergrondse containers als proef.

Ongeveer 15.000 Antwerpenaren gebruiken al sorteerstraten, denk aan de wijken Den Dam, 't Groen Kwartier en Linkeroever. De vuilniswagen overbodig maken in de straten was het droomscenario, maar dat verloopt niet probleemloos. Afval dumpen in een ondergrondse container via een op te laden pasje en daarvoor een eindje moeten stappen, het is goed voor een aantal verzuchtingen. Vaak gaat het om klachten van mensen die minder mobiel zijn.

Die kritiek viel ook te noteren tijdens een infomoment dat in januari in zaal Paroza in Berchem plaatsvond. Samen met de vrees voor een toename van sluikstorten.

Vandaar dat er in de buurt ook een petitie tegen de sorteerstraten werd opgestart. Is het daarom dat het plan met een jaar wordt uitgesteld?

De onderhandelingen met de aannemer duurden langer dan voorzien, dat is de hoofdreden. Duidelijkheid is voor de inwoners belangrijk. Want intussen is de afhaalkalender voor 2018 al gedrukt. Volgend jaar zullen de sorteerstraten in de Groenenhoek er wel komen, de bewoners kunnen het systeem dan al uitproberen. Maar de definitieve overschakeling volgt pas in 2019.

De vuilniskar komt dus nog langs tot 31 december 2018. Daarna is het de boodschap om te stappen naar de sorteerstraten in onder meer de Dianalaan, de Bacchuslaan en in de Berchemlei. Want de zone van de sorteerstratenomvat ook het deel van Nieuw Borgerhout, dat in de buurt van het Waterbouwkundig Laboratorium ligt.

Cadixwijk

In 2015 maakte de toenmalige schepen van Stads- en Buurtonderhoud Philip Heylen (CD&V) bekend dat in 2019 ruim 90.000 inwoners sorteerstraten zouden gebruiken. Antwerpen moest tegen dan 320 sorteerstraten tellen. Er was toen ook sprake van het district Wilrijk, het Eilandje, de Luchtbal en de Tentoonstellingswijk. Hoe zit het nu met dat plan? In 2018 zal van die zachte overschakeling ook sprake zijn in de Cadixwijk en de buurt Montevideo aan het Eilandje. Voor de andere gebieden is er nog geen timing bekend. Er komen in Antwerpen volgend jaar in totaal dan 250 ondergrondse containers bij. 

stads-en buurtonderhoud antwerpen afval afvalophaling huisvuil restafval
Bron: Gazet van Antwerpen: editie Metropool/Stad, pagina 15 - 27/10/2017 ©Concentra, alle rechten voorbehouden. Auteur: Dominique Piedfort