Harde plastic voortaan gratis op containerpark

©Frederik Beyens

Vanaf 1 juli is harde plastic niet langer een betalende fractie in de Antwerpse containerparken. Onder harde plastic wordt het materiaal verstaan waaruit onder meer wasmanden, emmers, speelgoed en dakgoten gemaakt zijn. Door deze fractie gratis te maken, wil de stad haar inwoners aanmoedigen om nog beter te sorteren voor recyclage om op die manier de afvalberg te verkleinen.

Na succesvolle proefprojecten in de containerparken van Wilrijk en Hoboken kan de Antwerpenaar vanaf 1 juli in alle containerparken gratis terecht met harde plastic zoals wasmanden, emmers, speelgoed, gieters en dakgoten. In het verleden waren deze spullen betalend want ze behoorden tot grofvuil.

De voorwerpen in harde plastic moeten groter zijn dan 15 cm en mogen geen ander materiaal bevatten zoals hout, metaal of batterijen. Ook mag het plastic niet vervuild zijn met inkt, verf of cement. De harde plastic wordt gesorteerd en vermalen tot korrels. Deze korrels dienen uiteindelijk als grondstof voor het maken van nieuwe producten uit harde plastic.

Veel gratis

Van de meer dan 15 fracties op het containerpark zijn er nu nog slechts 2 betalend: grofvuil en steenpuin. “Bewoners denken vaak dat alles betalend is op het containerpark maar dat is niet correct, voor de meeste afvalstoffen moet men niet betalen. Door nu ook harde plastic gratis te maken, hopen we dat nog meer mensen de weg naar het containerpark vinden”, aldus schepen Bastiaens, schepen voor stads- en buurtonderhoud.

Afvalvermindering

De stad Antwerpen zet maximaal in op het verkleinen van de afvalberg door meer kleine fracties uit de witte restafvalzak te halen. Vorig jaar werd zo ‘de Collectie’ gelanceerd voor het inzamelen van textiel, en sinds kort kunnen inwoners van de stad ook met kurk, plastic bloempotjes en plantentrays terecht op het containerpark. Begin volgend jaar worden de gratis fracties nog uitgebreid naar piepschuim, vlak glas, kaarsvet en plasticfolies.