EERSTE NATUURPUNTLABEL GAAT NAAR EXTENSIEF MAAIBEHEER IN ANTWERPEN

Het ecologische maaibeheer door de stad Antwerpen ontving vandaag het Natuurpuntlabel. Het erkent het ecologische beheer van groenzones, met als eerste thema ‘extensief maaibeheer’: door minder te maaien, bloeien er meer wilde bloemen en planten op verschillende graszones. Natuurpunt reikte de labels uit voor het Schoonselhof, Stadspark, Park van Eden en voor de Bremweide. Antwerpen is de eerste stad in Vlaanderen die het nieuwe label ontvangt.

Met het Natuurpuntlabel wil Natuurpunt het ecologische beheer erkennen. Omdat de erkenning van een betrouwbare en onafhankelijke organisatie als Natuurpunt komt, wordt het label eens zo belangrijk. Naast het Schoonselhof kregen ook graszones in het Stadspark, Park Van Eden en de Bremweide vandaag het label voor ‘extensief maaibeheer’.

Extensief maaibeheer

‘Extensief maaibeheer’ is een eerste thema waarvoor Natuurpunt labels uitreikt. De term houdt in dat bepaalde graszones slechts enkele keren per jaar gemaaid worden om zo wilde bloemen en planten voluit tot bloei te laten komen. Er zijn veel voordelen aan dit beheer, zo is er een grotere bloemenrijkdom zonder dat er zaadmengsels aangekocht hoeven te worden. Onder het label zullen in de toekomst nog meerdere ecologische en duurzame thema’s vallen.

Ook zichtbaar voor bezoekers

De bekroonde locaties zullen herkenbaar worden met een tijdelijke markering van anderhalve meter hoog op de locatie en een permanent kleiner bord met meer informatie over het thema. Bijkomend is er een webpagina waarop geïnteresseerden meer over het label en de andere locaties te weten kan komen. Ook het verhaal van ‘Josefien, de egel’ is daar te horen, met de stem van acteur Warre Borgmans, over de meerwaarde van extensief maaibeheer.

Meer info staat op www.antwerpen.be/natuurpuntlabel.