De Sint-Jacobskerk wordt gerestaureerd

De Sint-Jacobskerk in de Lange Nieuwstraat hoort met haar ongeschonden 17de en 18de-eeuwse barokinterieur en grafkapel van Rubens tot een van de rijkste kerken van Noord-Europa. Ze is momenteel aan restauratie toe. Met de steun van Onroerend Erfgoed Vlaanderen start de stad in het najaar van 2018 met de negen jaar durende totaalrestauratie van dit monument. Het gebouw blijft steeds toegankelijk voor het publiek.

 

Totaalrestauratie

Steenmeijer Architecten bvba neemt zowel het interieur als de buitenschil van de kerk onder handen. De uitvoering verloopt in twee grote fasen. Eerst zijn de westzijde van de kerk en de bijgebouwen aan de beurt. Vanaf 2021 beginnen de werken aan de oostzijde van het gebouw. Het einde van alle werken is voorzien in de loop van 2027.

  • Aan de buitenzijde zijn het voornamelijk de daken die aan herstelling toe zijn, die komen dan ook eerst aan beurt. Gelijktijdig vinden er herstellingen aan de gevels plaats. De glasramen werden in een eerdere restauratiecampagne gerestaureerd. Tijdens deze restauratie worden ze uitgenomen, gereinigd en van beschermbeglazing voorzien. Deze beschermbeglazing bevat een UV-werende folie, waardoor de uiterst waardevolle kunstwerken beschermd worden tegen UV-straling. Bijkomend worden de glasramen niet langer blootgesteld aan weer en wind én verbetert het binnenklimaat in de kerk.
  • Aan de binnenzijde worden, naast de restauratie van de vele beelden en het houten en stenen meubilair, ook de twee orgels en de klokken in hun oude glorie hersteld. Verder staan er algemene schilderwerken op het programma en worden enkele muurschilderingen die momenteel overschilderd zijn met witte verf blootgelegd.

De kerk blijft tijdens de volledige werfperiode toegankelijk voor kerkgangers en bezoekers. Het werfgedeelte wordt telkens afgeschermd door middel van een stofwand.

 

Meerjarenpremieovereenkomst

Afgelopen maart kende de Vlaamse overheid een meerjarige premie toe voor de restauratie van de Sint-Jacobskerk. De totale erfgoedpremie bedraagt 8.780.000 euro. Het bedrag wordt over 5 jaar gespreid met een eerste schijf van 1,8 miljoen euro in 2018. De kosten van de totaalrestauratie worden geraamd op 16.750.000 euro.  

 

Geschiedenis van de Sint-Jacobskerk

De Sint-Jacobskerk bevindt zich op een steenworp van de Meir en is een van de grootste kerken van Antwerpen.

In 1413 werd op die plek een kapel gebouwd voor de pelgrims uit Noord-Europa die op weg waren naar het graf van de apostel Jacobus in Santiago de Compostela. Deze kapel bleek al snel te klein. Daarom startte in 1491 de bouw van de huidige kerk, die midden de 17de eeuw voltooid werd. Als parochiekerk bood de Sint-Jacobskerk plaats aan verschillende kleinere ambachten, gilden en aan religieuze broederschappen. Meerdere grafkapellen in de kerk getuigen van de bijdrage van rijke families aan de realisatie van het monumentale gebouw. De beroemdste grafkapel is die van de Antwerpse meester-schilder van de barok Pieter Paul Rubens. Het altaarstuk ‘Madonna omringd door Heiligen’ in die kapel is van de hand van de meester zelf. Elders in de kerk bevindt zich ook een topstuk van Jacob Jordaens.

Vandaag de dag is de Sint-Jacobskerk nog steeds een startpunt of tussenstop voor pelgrims die naar Santiago de Compostella trekken. De sint-jacobsschelpen die voornamelijk terug te vinden zijn aan de gevel van de kerk zijn het teken van deze pelgrimstocht.

De meest recente werken aan het gebouw dateren van eind de 20ste eeuw. In 1963 werd gestart met een algemene restauratie onder leiding van architect Jos Gabriëls, die vanaf 1979 werd verdergezet door Rutger Steenmeijer. Nadien volgde een grondig bouwhistorisch onderzoek van het interieur en een uitgebreide bouwtechnische studie die aan de basis liggen van de huidige interieurrestauratie. Vijf 16e en 17e-eeuwse glas-in-loodramen zijn recent al gerestaureerd.