CD&V Hoboken maakt top 4 en lijstduwer bekend

Lijsttrekker Carolyn Krekels werd in het najaar van 2017 al geïntroduceerd door Kris Peeters. De top 4 van de CD&V-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober wordt nu aangevuld met Said Radi, Rita Milants en Hugo Quintellier. De lijst in het zuiderdistrict zal geduwd worden door mezelf.

Guy Helsen is als voorzitter van CD&V Hoboken blij met de top vier. ‘Ik denk dat we met de keuze voor deze mensen tonen dat we voor vernieuwing en diversiteit willen gaan.’

Nadat Carolyn Krekels in oktober vorig jaar werd gelanceerd als lijsstrekker, ging de partij gesprekken aan in het district met het oog op het vormen van een diverse lijst op allerlei gebieden. Carolyn krijgt op de tweede plaats met Said Radi dan ook een sterke medestander.

Said Radi (41) is vader van 3 jonge kinderen en woont in de wijk Moretusburg. Hij is een geëngageerd man die, deels vanuit zijn achtergrond, sterk inzet op maatschappelijke integratie. Radi legt zijn focus op match tussen jongeren, jobs en de bedrijven achter de jobs. Ook wil hij speciaal de aandacht richten op de emancipatie van de zwakkeren in de maatschappij en hen mee op de kar trekken.

De derde plaats wordt ingenomen door Rita Milants. Een bekende naam voor wie de Hobokense politiek volgt. Milants was sinds de verkiezingen van 2012 commissievoorzitter en zetelde in de Hobokense districtsraad (voor N-VA), een taak die ze nu verderzet als onafhankelijke. ‘Als leerkracht voel ik me meer verbonden met sociale karakter van CD&V. CD&V Hoboken heeft een open structuur met een goed geïnformeerd  bestuur, dat duidelijk zeggenschap heeft binnen de partij. Ik wil graag in die sfeer aan politiek blijven doen,’ licht Milants toe.

Op de vierde plaats staat meteen ook de jongste kadidaat voor CD&V Hoboken. Hugo Quintelier is 19 en studeert rechten. Hugo noemt sport en het tegengaan van de vereenzaming bij ouderen als zijn voornaamste aandachtsgebieden.

Lijstduwer

Naast mijn tweede plaats op de lijst voor de stad Antwerpen, zal ik ook onze ploeg in mijn thuisdistrict steunen. Daarom neem ik de rol van lijstduwer op mij.