Bib Vrede verhuisd naar Moorkensplein

Het was vandaag een spannende voormiddag voor de leerlingen van de Reuzenpoort, De Zevensprong, de Esdoorn, Flora, De kleine Wereldburger en de Iqraschool in Borgerhout. Bibliotheek Vrede verhuisde de laatste boeken naar haar nieuwe locatie en de kinderen hielpen mee met een levende boekenketting. Op 14 mei sloot de bibliotheek op de Turnhoutsebaan. Op 19 juni zal ze openen op het Moorkensplein 19 na een grondige renovatie van dat gebouw, het voormalige administratieve centrum van Borgerhout. De capaciteit van de nieuwe locatie is twee keer groter en in de bib zal de focus liggen op ontmoeting en beleving met o.a. workshops, een vertelhoek, een lange leesbank…

Deze ochtend maakten de laatste boeken van bibliotheek Vrede de reis naar hun nieuwe locatie op het Moorkensplein. Zo’n 768 vlijtige kinderhanden van de Reuzenpoort, De Zevensprong, de Esdoorn, Flora, De kleine Wereldburger en de Iqraschool hielpen daarbij. Nu gebeuren nog de laatste aanpassingswerken aan de nieuwe locatie op het Moorkensplein 19, zodat alles zeker klaar is om op 19 juni te openen. Een officieel openingsfeest met alle partners staat gepland op woensdag 10 oktober.

Nieuwe tijdelijke locatie biedt mogelijkheid om te experimenteren

De vroegere locatie op de Turnhoutsebaan was niet meer aangepast om een voldoende kwaliteitsvolle, veilige en relevante werking uit te bouwen. De bib verhuist daarom naar de gelijkvloerse ruimte van het voormalige administratieve centrum van het district Borgerhout, op 350 meter van de huidige locatie. Bibliotheek Vrede zal hier gehuisvest zijn tot aan de sloop van dit pand.

 Het tijdelijke karakter van de nieuwe locatie geeft de bib de mogelijkheid om de noden van het publiek verder te onderzoeken. Bovendien gaat de bibliotheek een aantal samenwerkingsverbanden in huis aan om dit tijdelijke gebruik mee vorm te geven: ABC werking/computerwerking, Huis van het Kind en Servicepunt Vrijwilligers. Ook partners van het cultuurnetwerk Borgerhout zullen mee experimenteren. Het experimentele karakter geeft ruimte om de opgedane ervaringen in te zetten in de toekomst én deze te delen met de andere Antwerpse bibliotheken.

bibliotheek, boeken, borgerhout, cultuur, kinderen, turnhoutsebaan, basischool, moorkensplein, caroline bastiaens, stad, antwerpen, schepen

Samen bibliotheek Vrede beleven: meer ruimte en aandacht voor ontmoeting

Kinderen en jongeren zijn samen met anderstaligen de twee kerngroepen waarop de werking van deze bibliotheek focust. De inrichting van de nieuwe bib houdt rekening met die kernwerking, maar zorgt ook dat iedereen zich er welkom voelt. Het Borgerhoutse VAK-collectief (Verenigde Antwerpse Knutselaars) gaf mee vorm aan deze ruimte voor ontmoeting, ontplooiing en inspiratie.

De ruimte op het Moorkensplein heeft een aanzienlijk grotere oppervlakte (500m²) en beschikt nu over twee nooduitgangen waardoor bibliotheek Vrede haar maximumcapaciteit verdubbelt. Er is een aparte ruimte voor voorleesmomenten, workshops of lezingen. De akoestiek is verbeterd en er valt meer daglicht binnen, wat voor de bezoekers aangenamer is.

Bibliotheek Vrede biedt verschillende inspirerende plekken zoals een vertelhoek met materialen voor kinderen en ouders en vogelhuisjes met boekentips. Leeskringen, voorleesmomenten en creatieve workshops nodigen mensen dan weer uit om samen over het aanbod te praten. En naast een lange leesbank voor jongeren zorgt een warme houten inrichting met retrotoets voor fijne leeshoeken en studieplekken.

Bezoekers kunnen vanaf 19 juni de nieuwe bibliotheek ontdekken en kennismaken met de zelfuitleeninstallatie. Klanten kunnen zo zelf hun geleende materialen beheren. Op die manier wordt de wachttijd kleiner.

Naar de bibliotheek van de toekomst

Sinds 2012 vaart de stad een nieuwe koers met haar bibliotheken. De eigenheid en noden van de buurt staan daarbij centraal.

We bouwen in onze stad aan de bibliotheken van de toekomst en nemen de infrastructuur onder handen om dit waar te maken. Mensen komen immers niet alleen meer naar een bib om boeken uit te lenen, maar ook om te studeren, elkaar te ontmoeten, een lezing bij te wonen,… Onze bibliotheken gaan met hun tijd mee en brengen jong en oud uit de buurt op een laagdrempelige manier in contact met taal en lezen. Dat is ook wat onze tijdelijke Bib Vrede zal doen in Borgerhout.

Ook districtsburgemeester Stephanie Van Houtven is tevreden: “De afgelopen jaren is het aantal bezoekers in onze Borgerhoutse bibliotheek alleen maar gestegen.  De talrijke activiteiten – van Verhalen in Alle Talen tot de Medialabs – en de keuze om in de collectie extra veel aandacht te besteden aan kinderen, jongeren en anderstalige nieuwkomers, worden duidelijk gesmaakt. Wij dromen van een bibliotheek 2.0 – een Borgerhoutse ontmoetingsplek waar je voor zoveel meer terecht kan dan enkel om boeken te ontlenen – en zien de verhuis naar deze tijdelijke locatie in het hart van Borgerhout dan ook als een belangrijke eerste stap in die richting.”