Antwerpse verenigingen gaan de strijd aan tegen zwerfvuil

De stad Antwerpen gaf vandaag het startschot voor het project ‘Propere buurt, schoon verdiend’. Zeven verenigingen of organisaties uit Borgerhout en Antwerpen-Noord engageerden zich om een buurt proper te houden en tekenden daartoe het charter van de stad. Daarmee gaan ze de uitdaging aan om de straten en pleinen in hun buurt proper te houden. Als extra motivatie krijgen ze een financiële vergoeding per opgeraapte drankverpakking. De lancering van ‘Propere buurt, schoon verdiend’ gebeurde tijdens het congres ‘Plastic op drift, Antwerpen op dreef’ rond de problematiek van zwerfvuil (en meer bepaald plastic) dat in de waterlopen terechtkomt. Geïnteresseerden kunnen daarover dit weekend meer te weten komen met gratis filmvoorstellingen en een expo tijdens Water-rAnt.

'Propere buurt, schoon verdiend'

Antwerpen gaf vandaag het startschot voor het project ‘Propere buurt, schoon verdiend’. Alle bestaande of voor deze gelegenheid gevormde verenigingen kunnen zich daarin engageren om hun buurt proper te houden. De verenigingen verbinden zich ertoe om afgesproken straten en pleinen proper te houden. Ze kunnen hiermee bovendien hun clubkas spijzen want voor elk binnengebracht flesje of blikje krijgen ze 10 eurocent, met een maximum van 20.000 stuks per jaar. Ook kunnen de zes verenigingen die de meeste drankverpakkingen hebben verzameld een bonus verdienen tot 1500 euro. Ik ben enthousiast dat deze verenigingen zich zo snel hebben aangemeld om actie te ondernemen tegen het zwerfvuil in hun buurt. Dit project is echt een win-winsituatie voor de stad en de verenigingen. 

Plastic op drift, Antwerpen op dreef

In Antwerpen wordt jaarlijks ruim 5400 ton zwerfvuil verzameld. Dit kost de stad 25 miljoen per jaar. Een groot deel van het zwerfvuil verdwijnt echter rechtstreeks in de Schelde via rioleringen, wind en waterlopen. Daarmee komt het terecht op onze oevers én uiteindelijk op ons bord. Maar liefst 60-80% van alle afval in zee bestaat uit plastic. Wereldwijd goed voor naar schatting zo’n 10 miljoen ton, waarvan het merendeel microplastics. De stad Antwerpen stelt alles in het werk om deze problematiek aan te pakken. Op het congres ‘Plastic op drift, Antwerpen op dreef’ kregen verschillende sprekers het woord om mogelijke alternatieve oplossingen voor te stellen. Tijdens het weekend kan het publiek meer leren over deze problematiek. De stad zet samen met Water-rAnt de zwerfvuilproblematiek in de kijker met gratis filmvoorstellingen en een expo.